centifugal gas compressor
SeAH Engineering е едно от дъщерните дружества на SeAH Group . Компанията е първата разработила турбо компресори в Южна Корея. Въз основа на повече от 15 години опит и R & D постижения, SeAH Engineering е разширила своя опит в компресорните технологии, включително на база изграждането на най-големите по размер депа за газови компресори в Корея; щадящи околната среда компресори за газ и компресори за ядрени електроцентрали.