Гаранция и гаранционна поддръжка! Разлики!

Закупуване на осветително тяло/осветителни тела от клиент и в този случай всяко тяло има своя Гаранция. По отношение на осветителните тела практиката в последните години е гаранционният период е да бъде поне 3 години, а немалка част от производителите предлагат и 5 годишна гаранция.

Разликите не са никак малки и доста съществени. Най-общо имаме два случая:
1. Закупуване на осветително тяло/осветителни тела от клиент и в този случай всяко тяло има своя Гаранция. По отношение на осветителните тела практиката в последните години е гаранционният период е да бъде поне 3 години, а немалка част от производителите предлагат и 5 годишна гаранция. Това значи, че ако осветително тяло в периода на валидност на гаранцията, се развали или не работи в пълна степен (според описанието на продукта), то следва да бъде заменено с друго (аналогичен или същия модел) на клиента, установил нередността и подал оплакване. За целта клиентът следва да намери начин да предаде повреденото тяло на този, от когото го е закупил (търговец или производите) и да получи замяна в първия взъможен срок за това. Задължително условие това да се случи обаче е да са спазени инструкциите за употреба, да не се е упражнявала сила или друг тип зловредно действие върху тялото и като цяло да е ясно, че вината е на производителя.
2. При втория случай, най-често при изпълнение на проекти в част осветление, освен доставката на осветителни тела, които имат своя Гаранция, клиентът може да изиска и Гаранционно облсужване. То следва да е предмет на отделна договореност или договор и включва допълнителни анагжименти на продавача към купувача. Така например, че следва да извърши демонтаж на повредено тяло и последващ монтаж на новото такова, да се сервизира и обслужва периодично системата за осветление, особено ако има настройки и/или автоматизация на системата и други подобни анагжименти! Всички тези ангажименти обаче не са включени в Гаранцията, а засягат гаранционното обслужване, което е обект на друга, допълнителна уговорка. Гаранционното обслужване може да се извършва както по време на гаранционния период, така и след изтичането му. Въпрос на договаряне.

Извод: Гаранционното обслужване обикновено е важно не за клиенти, които просто са закупили осветително тяло за дома или за офса. За тях е важна Гаранцията на продукта. Гаранционното обслужване е инструмент, при проекти за осветление, който обикновено помага на главния изпълнител да гарантира пред инвеститора правилно функциониране на осветителата система. За целта обаче главният изпълнител би следвало да подготви и бюджетира отделни средства, както и да регламентира юридически точните задължения на фирмата, изпълняваща Гаранционното обслужване.

 office@aee.bg