Доброто освeтление продава ли автомобили?

Добрият автомобил се продава сам! Осветлението обаче е същтествена част на всеки сериозен автомобилен шоурум. Най-важно условие е осветителното тяло да е с висок индекс на цветопредаване, което да позволява и на клиента и на продавача да разпознават цветовете в техните най-дрбени нюанси.

Добрият автомобил се продава сам! Осветлението обаче е същтествена част на всеки сериозен автомобилен шоурум. Най-важно условие е осветителното тяло да е с висок индекс на цветопредаване, което да позволява и на клиента и на продавача да разпознават цветовете в техните най-дрбени нюанси. Всъщност този принцип важи и за много други търговски обекти. При колите обаче изборът на цвят е много важен и често дори водещ. Затова доброто осветление помага. Също така, поддържането на добър имидж стимулира големите марки производители на автомобили да използват най-вискок качество продукти за своите търговски площи.

Извод: Няма как да продадеш нещо, ако то не качествено. Или ако това се случи, най- вероятно това ще е полседната ти продажба или пък ще си създадеш допълнителни проблеми. Затова за нас рецептата е проста: добрият автомобил е търсена стока, а доброто осетление около него помага за по-доброто случване на нещата.

 office@aee.bg