Кое е най-подходящото осветително тяло за индустриални обекти – фабрики, производствени халета, подземни галерии?

Отговорът е един – качественото, здраво и устойчиво осветително тяло! Как може да бъде избрано? Лично ние смятаме, че общият акцент не следва да бъде само върху това какъв е типа на тялото – линейно, LED камбана, прожектор.

Отговорът е един – качественото, здраво и устойчиво осветително тяло! Как може да бъде избрано? Лично ние смятаме, че общият акцент не следва да бъде само върху това какъв е типа на тялото – линейно, LED камбана, прожектор. Това е важна стъпка, но не първата и единствена такава! Инсустрията и въобще производството е процес, който се ръководи от срокове, количества, качество на продуктите и в този смисъл осветлението на работните помещения не е трябва да се разглежда като най-важно за бизнеса на хората с производство! Т.е., осветлението е нужно, но то следва да бъде незабелижимо и да интереува собственика само, когато прави осветителната инсталация и никога повече. Купувайки некачествени осветителни тела „инвеститорът“ си гарантира бъдещи проблеми! Гаранцията, че повреденото осветително тяло, ще бъде подменено с ново, работещо такова, не носи никакви големи ползи за клиента. Доста често това са високи помощения, със специфичен режим на работа и пдомяната на дори на едно осветително тяло изисква ангажиране на допълнителен персонал и техника и/или най-лошия вариант – спиране на производството за опеределен период от време! Качественото осветително тяло, правилно подбрано още от самото начало, има по-висока ефективност, по-дълъг експлотационен живот (без да намалява своята ефетивност), устойчиво е на работната среда и не на последно място – използват се по-малко бройки, за постигане на по-добър ефект, което в крайна сметка води до същия инвестиционен разход, ако е избран модел на по-бюджетно осветително тяло.

Извод: Винаги търсете качествено и предварително обосновано решение за осветление на индустриален обект и прозодствени халета! Това ще спести бъдещи големи проблеми и ще направи живота ви по-лек!

 office@aee.bg