Колко полезно е осветлението с естествена светлина при използването на светловодни системи?

Изключително много! Ползите от естествената светлина са отдавна изследвани от най- сериозни и авторитетни медицински лица. Статиите и изследванията по тази тема са лесно достъпни и всеки може да ги прочете.

Изключително много! Ползите от естествената светлина са отдавна изследвани от най- сериозни и авторитетни медицински лица. Статиите и изследванията по тази тема са лесно достъпни и всеки може да ги прочете. Да не говорим и за това, че всеки човек сам чувства и осъзнава нуждата от тази естетвена светлина, а за някои хора липсата (или ниското качество) на такава в работната им среда е проблем, който е доста натоварващ. От гледна точка на архитектите и проектантите, включително и техните институционални представителства, наличето е на дневна светлина в помещението отдавна е полуило своята служебна и административна аргументация в редица наредби, препоръки и подобен тип документи! Различната полезност на светловодите се крие в няколко неща: на първо място това са системи, които провеждат в помещението само светлина и то филтрирана без вредните излъчвания на слъчневите лъчи. Също така диаметъра на отвора (диаметъра на тръбата) е в пъти по-малък от отвора, нужен при използване на куполи, капандури и други подобни, а в същото време осветеността е по-висока и по-равномерно разпределена. На практика по малкия отвор води до това, че в помещението не се променя чувствително топлинния баланс – и нямаме горещини през лятото или студ през зимата. Към това следва да добавим и допълнителните системи за възпиране на топлина и студ, които модерните светловоди имат. И не на последно място, възможността за допълнителна димираща клапа, която да регулира силата на светене до нужната на потребителя степен.

Извод: Инсталацията на светловдод/светловоди може да подобри вашата жилищна или работна среда. Да донесе ползи без да генерира бъдещи разходи. В този смисъл това е здравословна инвестция с яссен и видим ефект!

 office@aee.bg