Основни принципи при осветяване на фасади!

Фасадата е лицето на всяка сграда! Никой не е изнендан от това твърдение. Изненадващо е обаче да се види колко различно може да бъде това лице в тъмната част на денонощието. Няма спор, че през нощта то изглежда различно.

Фасадата е лицето на всяка сграда! Никой не е изнендан от това твърдение. Изненадващо е обаче да се види колко различно може да бъде това лице в тъмната част на денонощието. Няма спор, че през нощта то изглежда различно. Въпросът е дали да бъде приветливо, ефектно, красиво и стилизирано или е по-добре да остане мрачно. Ние бихме казали, че единствената причина една красива сграда да остане тъмна през нощта е ако другата опция е да бъде лошо осветена! С две думи – категорично ДА на фасадното осветление, но не и ако то е такова, сложено просто да бъде там! Осветяването на фасадата следва да бъде съобразено с историята и значението на сградата, да бъде преценен околния пейзаж, осветлението да не пречи на хората и може би най-запомнящото се – да разкрие визия и елементи, които не са видими през деня и които да дават различния поглед на сградата през тъмната част на денонощието, в синхрон с всички други неща, изброени по-рано в това изречение. Като цяло, трудна работа, но все пак възможна, разбира се. Друг важен момент при такова осветяване е и монтажната работа. Ако архитектите, проектантите или проджект- мениджърът са предвидили нужната инсталация, начина на монтаж и дори резервните допълнителни бройки тела, нещата ще бъдат по-лесни. Последното нещо е много важно, тъй като осветителните тела за фасади обикновено са специфични, изискват време за изработка и доставка и наличието на допълнителни тела може да е важно с оглед на бъдещата експлоатация на осветлението и бързата реакция за подмяна на дори едно тяло. Това е един пъзел и лиспата дори на една част от него определено разваля визията.

Извод: Красотата на фасадното осветлеление е нещо, чието постигане изисква творчески процес, съчетан с технически познания и опит. Когато тези неща не са налични, резултатът не е добър. И не на последното място водещо в процеса на работа винаги е желанието на екипа и неговата мотивация да стане ефектно и добре изглеждащо.

office@aee.bg