Спестяваме ли разходи с използването на светловоди?

ДА! Разходите за осветление могат да бъдат сериозно намалени с използването на светловоди за осветяване на помещението. Като допълнителен „бонус“ е много важно да се спомене и това, че този тип осветителни системи нямат никакви съпътстващи разходи в годините – нямат нужда от каквато и да било поддръжка, устойчиви са на всякакви атмосферни влияния – силно слънце, дъжд, сняг, градушка и други.

ДА! Разходите за осветление могат да бъдат сериозно намалени с използването на светловоди за осветяване на помещението. Като допълнителен „бонус“ е много важно да се спомене и това, че този тип осветителни системи нямат никакви съпътстващи разходи в годините – нямат нужда от каквато и да било поддръжка, устойчиви са на всякакви атмосферни влияния – силно слънце, дъжд, сняг, градушка и други. Не се нуждаят от никаква друга енергия освен от греенето на слънцето. В същото време имат много дълъг експлотационен живот, без тяхната ефективност да намалява с времето. Разбира се има „тънкости“, за които потенциалния клиент е важно да бъде информиран. На първо място светловодите са продукт, който се реализира на проектен принцип. Системите са компонентни и точният избор на диаметър, дължина и съпътстващи монтажа елементи е ключов фактор за правилната работа и бъдещи спестявания от светенето на системата. Всеки светловод, дори и единична бройка, монтирана на покрива на частен дом, за да освети тъмно мазе например, се изработва само и единствено за този монтаж. Т.е., винаги е лично и предназначено само сега и само за този клиент! Давайки примера с частния дом е редно да кажем и нещо друго: при използването на светловоди намаляването на разходите за осветление е възможно само ако обектът е производствено хале, склад или въобще обект, различен от жилище. При тези обекти има използване на по-голям брой изкуствени осветителни тела (без значение LED или други), докато при жилищата не можем да говорим за огромни икономии, а по-скоро за комфорт и подобряване на жилищната среда, в резулат от използването на светловоди.

Извод: Ползите от инсталирането на светловоди е безспорна. Предимствата са много и те следва да се разглеждат извън простото намаляване на бъдещи разходи. Това е факт, но също така факт са и допълнителните ползи: чиста енергия, нулева поддръжка, по- здравословна и чиста среда и дори чисто имиджовия ефект от подобна инвестиция! Всяка инсталация обаче следва да бъде правилно планирана и добре изпълнена, за да постигнем оптимален резултат.

office@aee.bg