Хибридно осветление

Понятието Хибридна система следва да се определи като най-оптималното използване на комбинацията между налична естествена светлина в сградата (светловоди) и използваното LED осветление за осветяване на помещението. Това е най-високата степен на енергийна ефективност в Част Осветление. В контекста на все по-високите цени на електроенергията, а и на развитието на процеса по „зелената сделка“ на Европейския съюз (ЕС) е съвсем естествено да се търси спестяване и оптимизация при осветителните системи, както и удължаване на техния живот и адаптирането им към работния процес до такава степен, че да са „абсолютно незабележими“ за ползвателите на сградата, като в същото време да изискват най-минималните възможни усилия за поддръжка. В това отношение светловодите са отлично решение – нямат нужда от никаква поддръжка – работят сами, достатъчно е само да изгрее слънцето. А чрез автоматизация на изкуственото (LED) осветление ние сихнронизираме двата типа системи да работят в хармония. Възможни са различни типове автоматизация, а тяхната сложност се определя от нуждите на клиента и неговите възможности!