Smart Home

Internet of things

Разработването на Smart Home решения се базира върху концепцията за Internet of Things (или интернет на нещата). Тази високотехнологична платформа се стреми да обедини всички устройства, системи и услуги в едно цяло. Целта е посредством ползването на информационните технологии да се постигне максимална ефективност и комфорт на заобикалящата ни среда. В момента употребата на високите технологии в голяма част от домовете е силно ограничена (най-често до системата за развлечение, когато има такава).

Няма истинска причина нещата да останат такива и бъдещето принадлежи на Smart Home. По същество Smart Home решението е система за автоматизация, която чрез комбинация от софтуер и хардуер осъществява контрол върху всички важни параметри и функции на едно жилище, офис, сграда. Напълно погрешна е представата, че тази система е скъпоструващ и излишен лукс. Трите компонента, които характеризират Smart Home, са комфорт, сигурност и енергийна ефективност. Освен удобство системата гарантира сигурността по един много по-ефикасен от класическите методи начин и най-вече намалява осезаемо енергопотреблението.

Доказано е, че интегрирайки такава система, ще можете да намалите с до 20% разходите си за енергия. Smart Home е блестящ пример за това как технологиите могат да ни помогнат да заживеем в хармония с природата, като пестим нейните ресурси. Всичко казано дотук нямаше да има никакво значение, ако тази технология беше твърде скъпа. Благодарение на своите партньори Адванс е в състояние да предложи широк спектър от продукти, отговарящи точно на нуждите на клиента, без да прави компромиси по отношение на качество и надеждност. Системата е модулна и изключително гъвкава и може да бъде стартирана с начален пакет, докато клиентът се увери в нейната ефикасност.

Нашите решения използват Z-wave протокол. Това е протокол за безжични комуникации, използван предимно за домашна автоматизация. Това е отворена мрежа (mesh network), използваща нискоенергийни радиовълни за комуникация от уред до уред. Тя позволява безжично управление на жилищни електроуреди и системи като осветление, системи за сигурност, термостати, прозорци, брави, басейни и гаражи и др. Подобно на други протоколи, насочени към пазара за автоматизация на дома и офиса, системата за автоматизация Z-Wave може да се контролира от безжична клавиатура, настолна клавиатура или чрез смартфони, таблети или компютри.

При този протокол обикновено имаме централен контролер – главно устройство, което осигурява оперативна съвместимост между системите за домашен контрол на различни производители, които са част от Z-wave обществото. В света вече има все по-голям брой оперативно съвместими продукти на Z-Wave.

функции на „умния“ дом: правилото тук е, че няма граници – Sky is the limit! Всичко опира до възможности – финансови, технически или дори ако щете зависи от широчината на разбиранията на този, който иска да ползва системата. Работата на компании като Адванс е да достигнат, заедно с клиента, до оптималния за него вариант, който той ще ползва по един пълен начин – няма смисъл да бъдат предлагани функции, до които той  никога няма да прибегне!

Системите/зоните, за които се търси включване на smart функция, най-често са: отопление; климатизация, осветление, мощни ел. консуматори на отделни токови кръгове или пък стандартни ел. консуматори за контакт тип „шоко“, входна врата или вратата на жилището, електрически щори/завеси, мониторинг на енергопотреблението, сигурността на жилището – включително видеонаблюдение, пожароизвестяване, защита от наводнения и др.

Някои от основните функции, които могат да бъдат предложени са:

Функция за „Прецизно управление на отоплението по зони“:

Смарт хоум следи и контролира отоплението във всяко отделно помещение непрекъснато. В зависимост от температурата навън, интензитета на слънчевата светлина и годишните сезони, системата комбинира тези фактори и, съобразно желанията на собствениците, управлява интелигентно и прецизно локалното отопление, без значение какво е то. Така например в спалнята се поддържат приятните 18⁰С, а в банята и хола температурата е с уютните 23⁰С. Влажността на въздуха също е под контрол. Благодарение на гореизброеното реално пестите до 40% от енергопотреблението в студените месеци.

Функция „Перфектно осветление“:

Навсякъде в къщата се задават осветителни сценарии, както за да се опрости електрическата инсталацията и да се спестят ключове за осветление, така и да се извлече най-доброто от всеки един светлинен източник в къщата – нещо което е невъзможно ако всяка светлина се контролира от отделен механичен ключ. В крайна сметка, чрез правилното комбиниране на естествена и изкуствена светлина,  получавате по-голям комфорт, на по-ниска цена, благодарение на качеството на осветяване и икономиите от електроенергия.

Тук бихме добавили и функция „Контрол на външни щори“:

Щорите биха могли да се отварят и затварят напълно автоматично. Сутрин те се отварят за улавяне на слънчевата светлина и затоплят стаята. Около обяд, в зависимост от стайната температура и количеството слънчева светлина, щорите могат да бъдат програмирани да осигурят сянка в къщата, а след това – привечер да се затворят напълно, за да осигурят неприкосновеността на личния живот. Разбира се, когато поиска, клинетът може да регулира щорите ръчно – с превключвател или използвайки смартфон. Това обаче ще се налага все по-рядко – повечето дни те работят без намеса. Така се дава възможност да бъдат намалени разходите за отопление и климатизация, защото помещенията не прегряват и не се охлаждат прекомерно, а освен това имотът е много по-добре защитен от злонамерено проникване в него.

Функция „Централно изключване“:

Това също е една от най-използваните функции. Тя гарантира, че когато клиентът напуска къщата всички светлини и електрически уреди са изключени, няма забравени отворени врати и прозорци и къщата е под охрана.

Функция „Лека нощ“: 

Една от често използваните функции –.обикновено влиза в действие всеки ден. При този сценарий автоматично се затварят щорите, гаси се осветлението (с изключение на отделни зони, където само се приглушава) и се изключва захранването на предварително зададени електроуреди (например телевизора в детската стая). 

Функция „Централно управление за развлекателните системи“:

Една от най-атрактивните функции на системата „умен дом“- включва интеграцията на мултимедийните системи. Клиентът би могъл да управлява всички сложни уреди централно, чрез графичен интерфейс от смартфон или с едно опростено  дистанционно управление. Това означава, че не се налага да се издирва „правилното“ дистанционно управление или да се блуждае в няколко мобилни апликации. Може например в конкретни зони музиката да се пуска автоматично, когато системата отчете присъствие на някого или сутрин да бъдат пуснати автоматично вашите любими радио и ТВ канали в банята или в кухнята. 

Функция „Аларма“:

Когато сте извън жилището датчиците на умната системата поемат и охранителна функция. Ако нежелан посетител се озове в къщата алармата ще отвори всички щори, ще запали всички светлини в мигащ режим, а музикалната уредба ще пусне песен по избор на най-силното ниво на звука. Собственикът ще получи своевременно предупреждение на мобилния си телефон и преценявайки ситуацията, докато гледа контролните камерите в реално време, той може да изключи системата или да вземе други мерки. Ако в имота е възникнала пожаро-опасна ситуация или има наводнение собствениците също ще получат предупреждение.

Ø Функция „Достъп и контрол от всяка точка“:

Всяко свързано в глобалната мрежа мобилно устройство позволява да се контролира дома от всяка точка на света. Това е изключително важно ако клиентът например желае да включи отоплението, преди да се прибере в жилището или да позволи на доставчика  да влезне и в същото време да бъде информиран и да контролира имота в  проблемни ситуации.

 Функция Дистанционно отваряне на входните врати:

Интегрирайки в системата дворни, гаражни и входни врати, те ще могат да се отварят или заключват дистанционно. Например ако е необходимо собственикът може да позволи на негов роднина да влезе, дори когато него го няма вкъщи.

Предложените функции са примерни и далеч не изчерпват възможностите. Системата е модулна и изключително гъвкава. Тя позволява лесно надграждане и създаване на неограничен брой сценарии за автоматизация на всевъзможните дейности и функции в един дом – от подсигуряването на сигурността, през отопление, климатизация и осветление, системите за развлечение и всевъзможни електроуреди до предупреждения за изчерпването на продуктите в хладилника или нуждата от поливане на домашно растение.

Нашата цел е да дадем на всеки достъп до бъдещето сега!

Адванс партнира с някои от най-утвърдените компании в областта на сградната автоматизация, като предлага пълен спектър от устройства и решения.

asoni
benext
crestron
fibaro
goap
jeedom
mios
netic
nodon
vera

Интегрирайки Smart home, потребителят ще получи комфорт, енергийна ефективност, контрол и сигурност. Системата дава възможност за управление на отоплението, климатизацията и вентилацията, осветеността, всички електроуреди и А/В системи, осъществява контрола на достъп и сигурност.

Условно тази система може да бъде разделена на следните компоненти.

Комфорт и контрол

smarthome control

 

„Умният“ дом трябва да спомага за комфорта на ползващия го. Възможностите тук са много големи. Бихме отбелязали опцията за отдалечен контрол – пример: пътувам към вкъщи, навън е много топло, и аз включвам предварително климатика, за да охлади помещението. Или възможността да отоворя входната врата през телефона си – ако това се налага.

Главният контролер е в основата на всяка система за сградна автоматизация. Той осъществява връзката между потребителя и обекта, който бива управляван посредством софтуерен интерфейс. Контролерът свързва безжично всички датчици и устройства в системата и на база информацията от тях, на база предварително зададени сценарии и спрямо моментните нужди на клиента, управлява дома, офиса или цялата сграда по възможно най-ефективния начин.

Сценариите, с които се автоматизира работата на Smart home, потребителят задава предварително съгласно своите предпочитания и нужди, като има възможност и за пряк контрол в реално време – като се управлява всеки един елемент от системата посредством защитена интернет връзка. За тази цел може да бъде използвано всяко мобилно устройство (Андроид, iOS), свързано в глобалната мрежа, заедно с безплатен за употреба софтуер. Потребителският интерфейс е опростен и удобен за работа и позволява свободно модифициране и надграждане на функциите на системата. За локално управление могат да бъдат използвани и многофункционални, програмируеми дистанционни управления.

Инсталацията на главния контролер е в няколко лесни стъпки, които не са свързани с реконструкция на управлявания обект. Чрез него получавате единна система за автоматизация и пълен контрол на температурата, осветеността, системите за развлечение и всички електроуреди, посредством централизирано управление. Можете да поемете пълен контрол веднага!

Сигурност

Сигурността се постига чрез интегрирани в системата високотехнологични магнитно управляеми контакти, обемни датчици, датчици за влага и дим, цифрови камери за наблюдение, контрол на входни и гаражни врати. Домът ви наистина може да се превърне във вашата крепост! Светът става все по-опасен и посегателствата върху личната собтвеност са често срещана част от живота ни. Сигнално охранителната техника и видеонаблюденито вече са задължителна част от възможният отгвор на този проблем. „Умният“ дом не изключва тези системи – той ги надгражда. Чрез възмжоност за интегрирането им в общата умна система, както и чрез добавяне на нови функции от аспекта на сигурността на дома – например получване на известие – по телефона или чрез имейл за наводенние, дим, отворен прозорец; наблюдение в живо време и рзпознаване на лица, специални ключалки (с отдалечен контрол) и т.н. Емблематичен е примерът с т.нар. „умни“ контакти (всеки уред, включен в тях, може да бъде контролиран) и ютията – съмненията дали тя е изключена могат да бъдат лесно разсеяни, като се уверите, че е изключена през своя телефон, таблет или лаптоп. Важно е да се подчертае, че при Z-wave системите при прекъсване на интернет връзката (поради някаква причина) не се прекратяват действието на зададените сценарии на системата и уредите продължават да функционират.

smarthome_security
smarthome_eco2

Енергийна ефективност

Тук говорим за енергиен мениджмънт – устройства, част от системата, които следят потреблението и акцентират върху зоните, където то е прекомерно, но и за задаване на различни сценарии – например при силен вятър и отваряне на прозорец да се изключи радиатора, тъй като температурният датчик и intrusion detector са подали сигнал за промяна на параметрите. Едновременно с това собственикът получава уведомление за отворения прозорец на своя телефон. Или пък възможността за включване на отоплителните уреди в определен час и тяхното изключване в друг час. Спестяване е възможно и чрез автоматизация на осветлението и обвързването му с щори или електронни завеси, които да реагират на външната осветеност. Енергийната ефективност се постига посредством използването на управляеми, програмируеми и димиращи контакти и релета за всички електрически консуматори и управляеми електрически вентили за водните системи. Системата разполага със сензори за температура, осветеност и влажност и взима интелигентни решения, съгласувани с данните от тях и вашите желания. Вградени функции за отчитане на консумираната мощност позволяват мониторинг в реално време и отчетност за зададени периоди. С тези методи се постига реално намаляване на консумираната енергия с до 20 процента.

За контакти

гр. София,
бул. „Симеоновско шосе“ 24, ет. 4, ап. 21
Телефон: +359 2 400 51 00
office@aee.bg
Адванс Интернешънъл е вашият надежден партньор в областта на високите технологии. Нашите продукти ви дават достъп до най-добрите решения за постигане на контрол, удобство и максимална ефективност на жизнената среда.