LED осветление

Спестяване, високо ниво на на осветеност, равномерност, комфорт, лесно обслужване

Естествено осветление

Системи за естествена осветеност / светловоди / – енергийна ефективност и здравословна среда