Как да комбинираме естествената светлина от светловоди със изкуственото LED осветление? Какво е „хибридна“ система за осветление?

Осветлението на помещение със светловоди (системи за естествена осветеност) е един от най-добрите варианти за осветяване, посредством използването на естествена светлина.

Осветлението на помещение със светловоди (системи за естествена осветеност) е един от най-добрите варианти за осветяване, посредством използването на естествена светлина. Качествените светловоди осигуряват достатъчно силна и равномерна светлина, без да променят чувствително топлинния баланс вътре в сградата и без да позволяват на вредните ултравиолетови лъчи да проникват вътре. В същото време светловодите не се нуждаят от никаква друга енергия, освен греещото слънце, и нямат нужда от никаква поддръжка. Т.е., след изплащане на инвестицията в подобен тип решение няма никакви други разходи и нужди, които този продукт да изисква. В този смисъл светловодите са най-доброто решение и всеки друг подобен продукт – люкове, капандури, поликарбонатни плоскости и др., е далеч от неговата ефиксаност и ефективност. Най-оптималният вариант за осветление на дадена сграда е синхронизиране светенето на светловодите с LED осветлението в сградата! Няма по-високо ниво на енергийна ефективност в осветлението на сгради. Точният модел на функциониране на комбинацията LED осветление + светловоди следва логиката на това какъв е обекта икакво е неговото предназначение,как функционира, какъв е неговият работен режим. Ключовото тук е автоматизирането на осветителната инсталация и това може да бъде извършено с най-обикновена автоматизация или да се потърси по-сложно решение за димиране, работа по зони и монтиране на допълнително оборудване – комбинирани датчици, контролери и други.

Извод:  Автоматизирането на LED осветлението според наличната естествена осветеност и съобразено с режима на работа и предназначението на обекта, създава една „хибридна“ система за осветление, която ще доведе до най- оптимален режим на работа – най-ниски разходи, висока и изпълнена със смисъл резултатност, пълна степен на енергийна ефективност, здравословна работна среда, и всичко това е лесно доказуемо! Последното означава, че тези системи са най- опрадваният разход, за който може да се получи външно финансиране през европейски или други средства.

office@aee.bg