CHATRON

Chatron е иновативна португалска компания от индустриалната зона на град Вале ди Камбра (Vale de Cambra) , на около 60 км от град Порто. Компанията присъства на пазара в Португалия, Европа, Азия, Близкия Изток, Африка и Южна Америка от 25 години.

Chatron определя своята мисия в това да отговори на нуждите на пазара,при търсене на истински иновации в производството на оборудване, продукти и системи за използване на енергия и слънчева светлина. Решенията им са ефективни, икономични и с добавена стойност за крайния клиент. Всичко това чрез предлагане на най- високите стандарти за качество и визия на продукта.

Ценности

Ценностите, които компанията изповядва са:

  • Устойчивост – в търсене на оптимално икономическо развитие Chatron винаги взима под внимание защитата на околната среда; 
  • Иновация – за компанията най-добрият начин за реализирането на иновативни идеи е стремежът да се отличиш от другите компании в бранша и да работиш и промотираш прогреса;
  • Ориентирани към клиента – според Chatron: клиентите са тези, които ни „бутат“ напред и затова заслужават нашето най-голямо внимание;
  • Отлично качество на продуктите – цел на компанитяа да развива всички свои продукти по най-добрия и ефективен начин;
  • Почтеност – висша ценност за компанията – винаги се стреми да е честна и открита с всички – клиенти, партньори, доставчици и други;

ОСНОВЕН ПРОДУКТ

Основен продукт на компанията Chatron са системите за естествена осветеност. Обикновено се използват различни имена за назоваване на тези системи: светловоди, светлинни тунели, слънчеви или светлинни тръби, но тяхната основна задача винаги е да уловят и доведат естествената слънчевата светлина в затворените вътрешни помещенияпо най- оптималния начин, без да променят значително топлинния баланс в сградата и възпирайки вредните ултравилетови лъчи. Chatron е производител на едни от най-модерните светловоди в тясно сътрудничество с португалските и европейските университети и технологични центрове.